About Ang Dating Daan

Ang Programang Ang Dating Daan

Makalipas ang 14 na taong pagpapalaganap ng Evangelio ng Dios sa pagbabayan-bayan, dinala ni Bro. Eli Soriano ang mga aral ng Dios sa mas maraming mga tao, sa pamamagitan ng mas mabilis na behikulo – ang mass media.


Ang Programa

Ang programang Ang Dating Daan ay tinaguriang longest-airing Philippine religious program sa radyo’t telebisyon. Ang award-winning host ng programa ay si Bro. Eli Soriano, na siyang Presiding Minister sa Members Church of God International (MCGI).

Program History

Sa pamamahayag ng Banal na Kasulatan, nakarating sa maraming lugar sa Pilipinas si Bro. Eli Soriano, na ang mayor parte nito ay sa hilagang parte ng bansa upang magsagawa ng mga Bible studies. Sa kaniyang pagbayan-bayan, maraming tao ang nakakilala ng katotohanan sa Biblia at nagpabautismo sa samahan. Bagama’t walang humpay sa pagganap ng tungkulin ng pangangaral sa iba’t ibang lugar, paglipas ng panahon ay naunawaan ni Bro. Eli na wala pang one-eight ng populasyon ng bansa ang naabot ng kaniyang pangangaral. Kung kaya ninasa niyang iparating sa mas maraming tao ang salita ng Dios sa pamamagitan ng pangmalawakang brodkast sa radyo, telebisyon, satellite, at Internet.

Serbisyong Pampubliko

Maliban sa pagpapalaganap ng salita ng Dios, ang grupong Ang Dating Daan ay nananatiling isa sa mga masugid na tagasuporta ng charities at mga proyektong social services ng maraming mga organisasyon at foundation sa buong Pilipinas. Mayor parte ng mga proyekto ng grupo ay nailulunsad at nakapagpapatuloy sa pagtutulungan ng mga kaanib sa Church of God International kahit walang direktong tulong na nakakamit sa mga ahensiya ng pamahalaan at mga pribadong sektor. Hindi balakid ang mga limitasyong pangpinansiyal upang maipagpatuloy ang libreng mga serbisyong pinasimulan ng grupo, tulad ng libreng kolehiyo, klinika, law center, at marami pang iba.

© 2014-2020 Produced through the help of ALMIGHTY GOD by the Members Church of God International ® | Our Privacy Policy | Contact us