Ang Kalagayan ng Panginoong Hesukristo Bago Siya Nagkatawang-tao