Website ng Ang Dating Daan, Mas Pinaganda sa Bagong Disenyo

Tampok sa bagong Ang Dating Daan website ang mas pinadaling nabigasyon at modernong disenyo, mas komprehensibong impormasyon at mga balita tungkol sa programa at mga live events nito, mas organisadong Q&A videos, at mas pinadaling paraan ng pakikipag-ugnayan sa programa, at marami pang iba.

December 24, 2020

https://www.angdatingdaan.org/ang-dating-daan-new-website-design-at-40th-anniversary/

Iba’t Ibang Charity Works ng Ang Dating Daan sa Taong 2020 Daan-Daang Libo ang Natulungan

Digital Clinic, Serbisyong Bayanihan, blood donation drive, relief operations, feeding program, at pagtatayo ng libreng quarantine facility — ilan lamang ito sa malalaking charity works ng Ang Dating Daan, kung saan daan-daang libong kapwa-tao ang natulungan.

December 23, 2020

https://www.angdatingdaan.org/ibat-ibang-charity-works-ng-ang-dating-daan-sa-taong-2020-daan-daang-libo-ang-natulungan/

Ang Dating Daan Bible Exposition para sa mga Taga-Nepal, India, at Sri Lanka Live, Regular Nang Napapanood Tuwing Linggo

Dahil sa dumadaming bilang ng mga nagsusuri tungkol sa Biblia mula sa Timog Asya, regular nang napapanood ang sabayang Bible Exposition ng Ang Dating Daan para sa mga taga-Nepal, India at Sri Lanka.

December 5, 2020

https://www.angdatingdaan.org/ang-dating-daan-bible-exposition-para-sa-mga-taga-nepal-india-at-sri-lanka-live-regular-nang-napapanood-tuwing-linggo/

Taong 2020 ng Ang Dating Daan Mas Mabunga sa Pinalawak na Pangangaral sa Social Media at Pagtugon sa Krisis sa Covid-19

Naging mabunga ang taong 2020 ng programang Ang Dating Daan na ang naging pangunahing pagsisikap ay ang makapagbigay ng pag-asa sa mga tao sa panahon ng krisis bunsod ng Covid-19 pandemic, sa pamamagitan ng mas pinaigting na pangangaral sa Internet at mas pinalawak na serbisyo publiko.

https://www.angdatingdaan.org/2020-ang-dating-daan-mas-mabunga-sa-pinalawak-na-pangangaral-sa-social-media/