Paano tayo makasisiguro na ang mga salin ng Biblia ay hindi binago ng mga nagsalin nito?

Tanong:

Paano tayo makasisiguro na ang mga salin ng Biblia ay hindi binago ng mga nagsalin nito?

Bro. Eli Soriano:

That is a very intelligent question. That is also one of my questions when I started studying the Bible. But I have found answers. Answers wherein you can base your firm faith on the word of God. Alam mo, kasi hanggang ngayon, ang mga manuscripts na kung saan nanggaling ang mga translations ngayon, they are existing until now. They are existing. One of the oldest manuscripts is, one manuscript that is believed to be dated on the 2nd century. That is 120 AD to 150 AD. That is the oldest known manuscript of the scripture. Let us show that Sister Luz –

Sis. Luz Cruz: 

This is a fragment of the Gospel of John:

P52: A Fragment of the Gospel of John

P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. 

Description:

Laguage: Greek

Medium: Papyrus

Approximate Date: c.120-150 CE

Place of Discovery: Egypt

Date of Discovery/Acquisition: 1920

Current Location: John Rylands

Library Manchester, England

Manuscript Number: P52

Manuscript Family: Alexandrian

Bro. Eli Soriano:

Nakita mo, mayroon silang nadiskubre na isang parte ng manuscript na Gospel of John that dates back to 120. Ibig sabihin, kung namatay si Juan, ang sumulat ng Apocalipsis, kung namatay siya noong 100 A.D., that is only 20 years away from his time. So, malapit na malapit iyan sa panahon ng mga apostol. Mayroon pang isang matandang manuscript, ang tinatawag na Oxyrhynchus Papyrus, which dates back to the 3rd century. Meaning, mga 200 taon lang ang layo nito kay Cristo at sa mga apostol. The Oxyrhynchus Papyrus is the oldest manuscripts in Greek of the 3rd century. Existing ngayon iyan, kapatid. Nababasa iyan.

Ngayon, hindi pa iyan. Noong 1947, naka-discover sila doon sa Cave of Qumran na tinatawag ngayon na Dead Sea Scrolls. Ang Dead Sea Scrolls na iyan, iyan ay mga manuscripts also. When we say, manuscripts, iyan ay sulat-kamay, hindi printed materials, sulat kamay. Wala pa kasing printing press noon. Kaya ang salitang manuscript, nanggaling doon sa salitang “mano” sa Latin ay sinulat ng kamay. Iyang Dead Sea Scrolls, manuscript din iyan. Nakasulat iyan sa mga animal hide, sa mga balat ng hayop. Iyan nang matuklasan 1947. Iyang Dead Sea Scrolls, naisulat iyan 200 years before Christ.

Nandiyan ang libro ni Propeta Isaias at saka ang libro ng mga matatandang propeta sa Israel. That was written 200 years before Christ. You can just imagine, 200 years before Christ, mayroon ng mga manuscripts na natuklasan tayo. Nakalagay iyan sa mga jars, mga earthen jars, kaya na-preserve iyan doon sa may disiyerto doon sa may malapit sa Dead Sea. Na-preserve siya perfectly, na-preserve ang libro ni Propeta Isaias buong-buo. Kung ikukumpara mo iyan doon sa manuscripts naman na naisulat noong 3rd century, ikukumpara mo ang manuscript namang isinulat 200 years before the coming of the Lord Jesus Christ in the flesh, halos eksaktong-eksakto.

Kaya doon sa tanong mo, ang mga Biblia natin ngayon na itinranslate lang noong 1611, ang King James Version, ang mga Bibliang ipinagta-translate ng Saksi ni Jehova, makikita mo ba kung dinagdagan o hindi? Makikita mo. Kagaya ng salitang “Jehova”, wala sa manuscripts iyon. Inimbento lang iyon ng mga tao noong 14th century. Nilagyan nila ng pangalan ang Dios, inilagay nila “Jehova”, eh 14th century lang iyon.

Kaya kung magbabasa ka ng mga Biblia na naisulat before the 14th century, kagaya ng Oxyrhynchus Papyrus, kagaya ng Dead Sea Scrolls at kagaya ng Codex Sinaiticus… Na nakita ko mismo nang pumunta ko sa Great Britain, pumunta ako doon sa British Library, nakita ko ang mismong kopya kinunan ko pa nga ng litrato, ang tinatawag na Codex Sinaiticus. Ang Codex Sinaiticus, naisulat iyan noong 4th century, ikaapat na siglo. Sulat kamay pa iyan. Kaya kung titingnan mo ang mga iyan, wala pangalang Jehova diyan. Alam na alam mo na ang pangalang Jehova ay inimbento lang ng mga bagong nag-translate ng Biblia.

Kaya doon sa iyong problema, kapatid - paano ko malalaman kung nadagdagan? Punta ka doon sa mga manuscripts. Hindi ba very easy to answer iyon? Very easy to understand. Halimbawa, itong Bibliang binabasa ko ngayon 1905, may nadagdag ba rito? Mayroon. Kasi 1905 lang ito itinranslate.  Ang nadagdag dito, ang Marcos 16:9-20.

Pero doon sa Codex Sinaiticus na nakita ko mismo ang kopya doon sa British Library, ang Marcos niya, nagtatapos sa kapitulo 16:8, mag-uumpisa sa 9, wala na siyang verse. Ibig sabihin, ang verse 9 up to 20 ng 16 ng Marcos, idinagdag lang iyon ng mga kung sinong nagdagdag noon. At mali-mali nga ang mga nandoon sa mga verses na iyon. Mark 16:9-20. It is not contained in the oldest manuscripts of the Bible.