Sagot ng Biblia: Top 40

Mga tanong tungkol sa tradisyon at paniniwala ng iba’t ibang relihiyon, katapusan ng mundo, pakikipagrelasyon, mga kalamidad, mga pagsubok sa buhay, at marami pang iba ang sinagot ni Bro. Eli Soriano upang maging gabay ng tao sa pananampalatayang totoo sa Biblia.